Arkitektur

Ett stort intresse för mig - arkitektur. Jag fotograferar helst någon del av en byggnad, i morgonsol eller i stark eftermiddagssol så att jag får fram skuggor, grafiska linjer, strukturer o dyl.